Historie

Øyan & Schie Fuging A/S er Norges eldste og største autoriserte fugeentreprenør. Dagens hovedaksjonær, Bjørn Schie, startet opp i 1969 under navnet "Østfold Byggservice" og drev dette selvstendig frem til 1972.

I 1972 inngikk Bjørn Schie samarbeid med Per Øyan og de dannet i fellesskap bedriften Øyan og Schie A/S. I årene 1972 til 1996 drev Bjørn Schie og Per Øyan firmaet som da bestod av en malerbutikk og et fugefirma, lokalisert i Schultzgate i Oslo.

I 1996 ble Bjørn Schie igjen selvstendig og startet firmaet Øyan & Schie fuging A/S, lokalisert i Theresesgate i Oslo.

Firmaet driftes i dag av daglig leder Kenneth Engebak og består av 19 ansatte som fuger ca 700.000 lm (løpemeter) i året med svært gode referanser.